Розподіл Обов’язків

 

Завантажити документ розподіл обов’язків

Всі документи Джура (doc)

Всі документи Джура (pdf)

Примірний розподіл функцій 

адміністративно-педагогічних працівників закладу

Керівник навчального закладу розподіляє обов’язки педагогів з організації гри «Джура», забезпечує необхідні умови для її проведення згідно з  нормативними документами з організації гри «Джура» та дотримання норм охорони праці та техніки безпеки.

Заступник директора навчального закладу з навчально-виховної роботи скеровує  роботу з дотримання ідейних принципів козацької педагогіки в організації навчально-виховного процесу; вносить у порядок денний  педагогічних рад, засідань методичних об’єднань розгляд питань козацької та народної педагогіки, контролює наявність матеріалів національно-патріотичного змісту в навчальних кабінетах, світлицях, музеї навчального закладу (за наявності такого) та їх використання в навчальному процесі. Організовує лекції, навчальні семінари тощо для педагогів, батьків, громадського активу. Залучає працівників Центрів туризму та краєзнавства учнівської молоді, Будинків дитячої творчості, шефів, спонсорів, батьків, громадські організації до проведення заходів у рамках гри «Джура».

Педагог-організатор закладу здійснює організаційні заходи гри «Джура» в позаурочний та канікулярний час; сприяє ефективній  роботі  з патріотичного виховання в гуртках, творчих об’єднаннях, секціях, клубах тощо; організовує заходи з пропаганди здорового способу життя та козацьких традицій серед дітей та учнівської молоді, педагогів, батьків, громадськості.

Відповідальний за проведення гри «Джура» (призначається наказом керівника навчального закладу за його згодою) за сприяння адміністрації, досвідчених педагогів та представників громадського активу складає план роботи щодо проведення заходів у рамках гри «Джура», пропонує завдання на навчальний рік та перспективу, проводить заняття з учителями-предметниками, класними керівниками, вихователями груп продовженого дня, а також з учнівським активом закладу з підготовки їх до проведення гри; готує проекти відповідних документів до департаментів, управлінь, відділів освіти; організує проведення операцій та масових  заходів у рамках гри, туристські походи, краєзнавчі експедиції, екскурсії, змагання,  вікторини, конференції, тематичні вечори; проводить інструктажі з техніки безпеки; веде облік роботи, здійснює  безпосереднє керівництво проведенням фіналу гри у навчальному закладі.

Учитель фізичної культури організовує фізичну підготовку та контроль фізичного стану учасників гри; забезпечує необхідним спорядженням та інвентарем заходи у рамках гри «Джура», організовує змагання, бере участь у підготовці та проведенні фіналу гри у навчальному закладі.

Учитель навчального предмету «Захист Вітчизни» організовує стройовий вишкіл, проводить заняття з вогневої підготовки (обладнання тирів та стрільби із різних видів зброї), організовує співпрацю з військовими частинами, підрозділами МВС, морського флоту, прикордонних військ тощо, проводить практичні заняття на їх базі; організовує та проводить польове таборування, навчає практичним навичкам застосування засобів індивідуального захисту, способів виживання у несприятливих умовах, роботи з топографічними матеріалами, знайомить вихованців з поняттям тактики ведення змагань, слідкує за наявністю в навчальному закладі необхідного спорядження та інвентарю, його поповненням та зберіганням; організовує  змагання, бере участь у підготовці та проведенні фіналу гри «Джура» у навчальному закладі.

Учитель (відповідно до спеціальності) впроваджує ідейні принципи козацької педагогіки в навчально-виховний процес, викладає предмет з урахуванням національно-патріотичних інтересів держави, є консультантом одного із напрямів роботи з організації та проведення гри «Джура»;  бере участь у проведенні заходів, передбачених планом роботи з організації гри у навчальному закладі.

Класний керівник проводить роз’яснювальну, інформаційну, агітаційно-пропагандистську роботу і може (за його згодою) бути виховником чи керівником рою.

Бібліотекар навчального закладу комплектує у бібліотеці тематичний розділ (література та наочний матеріал) національно-патріотичного спрямування, методичних матеріалів; організовує тематичні виставки,  зустрічі з письменниками, вченими-краєзнавцями, істориками, спортсменами, працівниками музеїв, активістами національно-патріотичних організацій та об’єднань, ветеранами тощо.

Медичний працівник здійснює медичний контроль за станом здоров’я учасників масових заходів, обслуговує  масові заходи; проводить інструктажі  відповідальних за санітарно-гігієнічну роботу, навчає надавати першу долікарську допомогу; комплектує медичні аптечки.

 

Положення

Завантажити положення

Всі документи Джура (doc)

Всі документи Джура (pdf)

Положення про проведення змагань військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) у 2016-2017 н. р

1. Загальні положення
1.1 Дитячо-юнацька військово-патріотична гра “Джура” (далі – гра) є базовою і основною позакласною формою оборонно-масової та спортивно-оздоровчої роботи.
1.2. Гра проводиться для об’єднання дітей, підлітків, юнаків з метою їх виховання на кращих традиціях та звичаях Українського козацтва.
1.3. Організаційною основою гри є первинні осередки, які створюються в загальноосвітніх навчальних закладах і працюють під керівництвом відповідних штабів гри.
1.4. Положення про гру розроблено відповідно до законів України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. № 687 «Про затвердження Положення дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Про внесення змін до Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») від 31 березня 2014 року № 276.
2. Мета і завдання
2.1. Метою гри є виховання у юнаків та дівчат морально-психологічних якостей: мужності, сміливості, рішучості, відваги, наполегливості, дисциплінованості на основі кращих традицій українського козацтва та війська.
2.2. Залучення ветеранів війни, козацьких та інших громадських організацій до виховання учнівської молоді.
2.3.Удосконалення фізичного розвитку учнівської молоді, підготовки до військової служби в Збройних силах та інших військових формуваннях України.
2.4. Завданнями гри є:
– виховання у дітей та юнацтва активної громадянської позиції, національної гідності і самосвідомості, любові до своєї батьківщини – України, готовності захищати рідний край;
– вивчення історії рідного міста;
– вивчення історії Запорізького козацтва;
– піднесення на належний рівень відношення до батька і матері, бабусі і дідуся, роду і народу;
– туристська-краєзнавча робота;
– вдосконалення фізичного розвитку (від козацьких забав до Олімпійських вершин);
– проведення військово-патріотичних заходів;
– відродження народних мистецьких традицій (обрядів, свят і т.і.);
– навчання жіночої майстерності (вишивання, народна кулінарія і т.і.);
– знайомство дівчатк з таємницями народної медицини (лікарські рослини і т.і.);
– щорічне проведення огляду якості вишкілу козачат, джур;
– проведення козацьких походів, краєзнавчих, фольклорно-етнографічні експедицій тощо;
– організація та участь у екологічних акціях, акціях милосердя, культурно-просвітницьких заходах;
– співпраця з козацькими, громадськими, дитячими та молодіжними організаціями.
3. Терміни проведення гри

3.1. Змагання проводяться протягом року за додатковим положенням окремих конкурсів, що доводиться учасникам на електронну адресу.
4. Керівництво проведення гри
4.1.Загальне керівництво підготовкою і проведенням гри здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради. Проведення гри покладається на Херсонський міжшкільній навчально-виробничий комбінат. Безпосереднє проведення гри покладається на журі.
5. Заявки
5.1. Заявки встановленого зразка (№ зп, ПІБ. учня, рік народження, дозвіл лікаря), завірені лікарем, представником команди і директором школи подаються до мандатних комісій в день змагань. У разі невідповідності документів, команда до змагань не допускається.

6.Положення окремих конкурсів.
До програми 1 етапу гри «Сокіл-Джура» включені такі види змагань та конкурсів:
1. Конкурс «Відун»
2. Змагання «Влучний стрілець»
3. Змагання «Чумацький шлях»
4. Конкурс «У колі друзів»
5. Змагання «Перетягування канату» та «Лава на лаву»
6. Конкурс «В поряд»
7. Конкурс Звітів про домашнє завдання під гаслом «добре діло»
1. Конкурс «ВІДУН» (11.11.2016)
Проводиться у вигляді інтерактивної вікторини з історії Запорізького козацтва. Склад команди 4 чол. В т.ч. не менше 1 дівчини.
2. Змагання «Влучний стрілець» (02.12.2016)
Виконується стрільба з пневматичної гвинтівки з положення лежачи по мішені №6 або 8. Час стрільби 5 хв. Кількість учасників-4, Пострілів-8 ( 3 при стрілочних, 5 залікових). Мішеней-2 (при стрілочна-П, залікова-З).
3. Змагання «Чумацький шлях» (20.01.2017)
Тактична гра на місцевості з елементами топографії та орієнтування. Кількість учасників -6, наявність компасу обов’язкова. Інформація буде оголошена додатково.
4. Конкурс «У колі друзів» (17.02. 2017)
Представлення творчо-мистецького звіту рою (мистецька композиція).

5. Змагання «Лава на лаву» та «Перетягування канату» (17.03.2017).
У змаганні беруть участь 5 юнаків рою, 1 запасний.

6. «В поряд» ( 27.04.2017 )
Стройова підготовка згідно статутів ЗСУ або згідно положення про всеукраїнську гру «джура»

7. Конкурс звітів про домашнє завдання під гаслом «Добре діло».(до 05.05.2017)

8. Фінальні змагання (травень) інформацію буде доведено додатково.